Får vi skicka lönebesked via mail?

Frågan om företag får skicka lönespecifikation via mail är…


Vad är en känslig personuppgift?

Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare…


Sanktioner

Vi har alla hört talas om dem... sanktionerna i GDPR. Upp…


Mer om DPO-rollen

Jag har diskuterat dataskyddsombudets roll enligt GDPR i…


Incidentrapportering

Incidentrapportering är ett helt nytt krav som införs i…


Vad är egentligen en personuppgift?

I min yrkesroll är det inte ovanligt att jag springer på…


Dataportabilitet

En av de vanligaste missuppfattningarna när det gäller…