Day: mars 15, 2017

Vad är egentligen en personuppgift?

I min yrkesroll är det inte ovanligt att jag springer på…


Dataportabilitet

En av de vanligaste missuppfattningarna när det gäller…