Day: mars 17, 2017

Lagstiftningsprocessen och viktiga datum för GDPR

Europeiska unionens officiella tidning (förkortat EUT), är…


Incidentrapportering

Incidentrapportering är ett helt nytt krav som införs i…