Day: mars 20, 2017

Mer om DPO-rollen

Jag har diskuterat dataskyddsombudets roll enligt GDPR i…