EU-lagstiftning

Lagstiftningsprocessen och viktiga datum för GDPR

Europeiska unionens officiella tidning (förkortat EUT), är…


Vad händer med personuppgiftslagen när GDPR träder ikraft?

GDPR är en förordning vilket innebär att den gäller direkt…