Personuppgift

Vad är en känslig personuppgift?

Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare…