Kategori: Skola

  • Vad säger lagen om GDPR i skolan?

    Vad säger lagen om GDPR i skolan?

    General Data Protection Regulation (GDPR) är en europeisk lagstiftning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den personliga integriteten inom EU. Inom alla områden där personuppgifter hanteras, inklusive skolvärlden, måste GDPR efterlevas. Låt oss dyka djupare in i vad GDPR innebär i skolan och rollen dataskyddsombudet…

    Read More