Om dataskyddsombud.nu

Hej!

Det är jag som driver Dataskyddsombud.nu. Jag är jurist och systemvetare med lång erfarenhet från advokatbyråer och försäkringsbolag. De senaste 10 åren har jag arbetat med IT-rätt och personuppgiftsfrågor.

Denna webbplats innehåller information om dataskyddsförordningen och rollen som dataskyddsombud (även kallad DPO). De bedömningar och den information som återfinns på denna webbplats baseras på mina egna erfarenheter i rollen som jurist och utgör min egna tolkning av hur GDPR (och personuppgiftslagen) ska tolkas och tillämpas. Min förhoppning är att webbplatsen i förlängningen även ska kunna användas som en kunskapsbas för frågor relaterade till personuppgiftslagen, GDPR och närliggande frågor.

Min förhoppning är även att webbplatsen ska bli ett forum för diskussion kring GDPR och dess tillämpning där dataskyddsombud, dataskyddsspecialister, jurister och andra intresserande kan mötas för erfarenhetsutbyte.

Har du en viss fråga som du vill att jag ska besvara eller uttala mig om inom detta område? Lämna din fråga i kommentarsfältet.

Hälsningar,

Dataskyddsombud.nu

Jesper Thornberg