Många företag och organisationer börjar nu uppmärksamma EUs nya förordning om dataskydd, GDPR. Men varför ska vi bry oss? Svaret är enkelt. Från 25 maj 2018 riskerar nämligen de företag som inte följer GDPR böter på upp till 2 procent av sina globala intäkter (art 83). För allvarliga brott mot förordningen kan upp mot 4 procent i böter utkrävas. De finns därför all anledning att ta EUs dataskyddsförordning på allvar!