Kategori: Dataskyddsombud

  • Vad gör ett dataskyddsombud?

    Vad gör ett dataskyddsombud?

    Dataskyddsombudet, eller Data Protection Officer (DPO) som det heter på engelska, är en nyckelroll i hanteringen av personuppgifter och överensstämmelse med dataskyddslagstiftning, speciellt inom ramen för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Deras arbete är avgörande för att säkerställa att organisationer, inklusive företag, offentliga myndigheter och skolor, hanterar personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. DPO:ns…

    Read More