Privacy by design

Det här med privacy by design

Två nya principer som introducerats i GDPR är privacy by…