GDPR är här och många har lagt stora resurser för att hantera de 99 artiklar och lite drygt 200 sidor lagtext. En undersökning gjord månaden innan dataskyddsförordningen började tillämpas visade dock att skrämmande många företagare ännu inte påbörjat sitt arbete. Och även idag upplever jag detsamma när jag är ute på uppdrag och konsulter inom GDPR. Många upplever det som svårt, krångligt och inte sällan prioriteras kärnverksamheten långt för dataskydd och GDPR. Men som tur var finns det idag betydligt mer hjälp att få än per den 25 maj 2018. Flera webbtjänst har lanserats för att hjälpa småföretagare att komma tillrätta med GDPR och få de viktigaste kraven på plats.

En av dessa lösningar är tjänsten GDPR-paket.se som jag själv varit med och ta fram. På GDPR-paket.se säljer vi de dokument, checklistor, handböcker, avtal och policys som behövs för att efterleva dataskyddsförordningen. På GDPR-paket.se får du t.ex. tillgång till en korrekt dataskyddspolicy framtagen av experter inom juridik, IT och informationssäkerhet som du enkelt anpassar utifrån dina egna behov. Snabbt och enkelt.