GDPR

Så här ser den officiella tidningen som allmän dataskyddsförordning (GDPR) publicerats i.
EUT